آیین نامه اجرایی دومین دوره جشنواره مد و لباس سی پال

این آیین نامه جهت پذیرش قوانین جشنواره تنظیم گردیده ، تایید این فرم و شرکت در جشنواره به منزله پذیرش کامل قوانین جشنواره است و هرگونه نقض آن به منزله خروج اثر از جشنواره است ، لذا با دقت کامل آن را مطالعه و در صورت تمایل به شرکت در جشنواره آیین نامه را تایید نموده و وارد مرحله ثبت نام شوید.

1-ثبت نام فقط از طریق سایت است و هیچ اثری حضوری پذیرفته نمی شود .

2- پرداخت هزینه ثبت نام جهت انجام امور ثبت نامی شما الزامی است .

3- در فرم ثبت نام عکس پرسنلی باگذاری شود.

4- اطلاع رسانی جشنواره از طریق سایت و سایر رسانه های اجتماعی صورت میگیرد و حتما باید از این طریق مراحل را پیگیری کنید .

5-مطالعه کامل فراخوان الزامی است ، تمام مطالب در فراخوان توضیح داده شده است و نیازی به تماس یا حضور نیست (مگر در شرایط استثنایی)

6-مسئولیت انتخاب گزینه صحیح با شرکت کنندگان است

7-در صورت انتخاب اشتباه اثر شما سیستماتیک وارد بخش انتخابی می شود وحضور در بخش دیگر ممکن نیست .

8-کلیه طراحان در هر مرحله طبق تقویم زمانبندی اعلام شده باید اقدام نمایند . در صورت رعایت نکردن زمان اعلام شده ،آثار تحویل گرفته نمی شود .

9-کلیه آثار طبق استاندارد باید بسته بندی و آماده شوند و به پست تحویل داده شوند . مسئولیت هر گونه آسیب دیدن اثر به دلیل رعایت نکردن اصول بسته بندی با شرکت کندگان است . دقت در ثبت درست نام گیرنده ؛ فرستنده و شماره تماس الزامی است.

10-کلیه آثار می بایست دارای شناسنامه باشد در غیر اینصورت از رقابت خارج می شود .شاسنامه شامل :نام اثر / نام طراح / سبک مورد نظر ....

11-شرکت در جشنواره و تایید آیین نامه به منزله احترام کامل به رای داوران است

12- در فراخوان معیارهای مد نظر داوران ذکر شده حتما این موارد را در طراحی و تولید اثر لحاظ کنید .

13-پذیرش در مراحله اول و ارسال اثر به منزله انتخاب اثر نیست . بعد از ارسال آثار داوران آنها را مجددا داوری نموده و سپس انتخاب می کنند .

14- کلیه آثار منتخب در بخش رقابت، الزاما وارد بخش نمایش نمی شوند. ورود به بخش نمایش مستلزم موارد مد نظر بنیاد ملی مد ولباس و مجموعه برگزار کننده است .

15- هر گونه نقطه نظری درباره رای داوران باید کتبا به مدیریت اعلام شود تا در اسرع وقت رسیدگی شود .

16- هر گونه عملکردی که باعث عدم آرامش در فضای برگزاری جشنواره شود منجر به خروج اثر و صاحب اثر از جشنواره می باشد .

17- تاریخ و نحوه دریافت آثار از طریق رسانه های اجتماعی جشنواره اعلام خواد شد و کلیه شرکت کنندگان بر مبنای آن باید اقدام کنند.

18- چیدمان جشنواره بر اساس انتخاب مدیر هنری و با در نظر گرفتن اصول خاصی خواهد بود و امکان تغییر آن وجود ندارد.

۱۹-در بخش تصویرگری؛ برای یکسان سازی نمایش آثار انتخابی هزینه ای برای قاب کردن همه آثار دریافت خواهد شد.

۲۰-در بخش نمایش آثار تولید شده (لباس)؛ بعد از داوری الحاقات (شلوار؛ جوراب و...) باید ارسال شوند.

۲۱-حضور در بخش نمایش هزینه ای بجز ثبت نام دارد که اعلام خواهد شد.

22-هزینه ثبت نام در هر بخش از نمایشگاه مبلغ یکصد و بیست هزار تومان می باشد.

مطالب آیین نامه به دقت مطالعه شد و از طرف اینجانب مورد تایید و پذیرش است
;